9u彩票

您好,9u彩票云南科泰机电设备9u彩票!

                                                                                                     收藏网站| 联系科泰| 在线留言| 9u彩票

当前位置: 9u彩票 » 柴油发电机组  » 机房安装

GONGCHANGCANGKUHUANJING

来源:云南科泰机电设备9u彩票 | 更新时间:2019/12/13 18:09:31

昆明柴油发电机组厂家告诉你柴油发电机组正常运行中,若发现发动机警告灯持续点亮,意味着存在故障,为读取故障码,先将电源钥匙开关置于OFF,用一根导线连接故障诊断插座或检测插座内的TE和E,在读取故障码之前,要使茶油发电机组处于规定的状态,蓄电池电压大于11V,松开油门,变速器置空挡,关闭所有附属电气设备,柴油发电机组为热机状态。

昆明柴油发电机组厂家

(此内容由shoes2share.com提供)

9u彩票相关的文章